หมวกลายหมากรุก

วิธีถักหมวกลายหมากรุก

 


อุปกรณ์
-ไม้นิตวงกลม 5.5 มม.
-ไหมพรมตรานก 40 กรัม  สีขาว 1 กลุ่มนิดๆ  สีดำ 1 กลุ่ม ถักออกมา หนานุ่มดีค่ะ น่าจะ

อุ่นเลยทีเดียว

ขนาด รอบหมวก 21” สูง 9.5 “

-ขึ้นต้น 80 ห่วงด้วยไหมสีขาว (A) (ถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ ลองเพิ่มห่วงดูนะคะ สัดส่วนการ

เพิ่ม 8 ห่วงค่ะ)
-ถักลายลูกฟูกใหญ่ ( K2, P2 )  11 แถว
-ถัก K ตลอด 1 แถว

เริ่มลาย ** (A) = สีขาว  (B) = สีดำ **

แถวที่ 1-4 : K4 (A) , K4 (B) ,ซ้ำจนจบแถว
แถวที่ 5-8 : K4 (B) , K4 (A) , ซ้ำจนจบแถว
แถวที่ 9-24 : ถักซ้ำแถวที่ 1-8 สองรอบ
แถวที่ 25-26 : K4 (A) , K4 (B) , ….
แถวที่ 27 : K4 (A) , K2 K2tog (B) , ….
แถวที่ 28 : K4 (A) , K3 (B) , ….
แถวที่ 29 : K4 (B) , K1 K2tog (A) , ….
แถวที่ 30 : K4 (B) , K2 (A) , ….
แถวที่ 31 : K4 (B) , K2tog , ….
แถวที่ 32 : K4 (B) , K1 (A) , ….
แถวที่ 33 :  K3 (A) , K2tog (B) , ….
แถวที่ 34 : K3 (A) , K1 (B) , …
แถวที่ 35 : K2 (A) , K2tog (B) , …
แถวที่ 36 : K2 (A) , K1 (B) , …
แถวที่ 37 : K1 (B) , K2tog (A) , …
แถวที่ 38 : K1 (B) , K1 (A) , …
แถวที่ 39 : K2tog (A) , ..
แถวที่ 40 : K (A) , …

เหลือ 10 ห่วงในไม้ ตัดไหมยาวพอประมาณ  ร้อยไหมรูดปิดชิ้นงาน ผูก  A กับ B สอด

ปลายไหมเก็บเรียบร้อย

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทำลายหัวจใจคะ มีแพทสอนไหมเอ่ย

    ตอบลบ