หมวกปิดหู

วิธีถักหมวกปิดหู


  


ขึ้นห่วง 82 ห่่วง. จะเริ่มต้นด้วยการถักขอบก่อน (จะใช้ไม้ตรงหรือไม้วงกลมก็แล้วแต่เรา) : ถ้าจะให้ดี ใช้ไม้นิตวงกลมเพราะตอนท้ายจะต้องต่อเป็นวงกลม

ขอบหมวก

แถว 1: (k2, p2)* (กลับด้าน)
แถว 2: (p2, k2)* (กลับด้าน)
ทำซ้ำ 1&2 ไปอีก 3 ครั้ง(แถว3 - 8) => วัดขอบได้จะประมาณ 5 ซม.

ต่อไปจะเป็นการลดห่วง ซึ่งอยู่ในส่วน ถักนิต ทุกแถว. Decrease:

แถว 9: k82 (กลับด้าน)
แถว 10: k82 (กลับด้าน)

แถว 11: k1, k2tog, k1, k2 tog, k70, k2tog, k1, k2tog, k1 (กลับด้าน) => ปล. จะลดห่วง2 ห่วง ในแต่ละข้าง; นับห่วงที่เหลือได้ 78 ห่วง

แถว 12: k78

แถว13: k1, k2tog, k1, k2 tog, k66, k2tog, k1, k2tog, k1 (turn) => ปล. จะลดห่วง2 ห่วง ในแต่ละข้าง; นับห่วงที่เหลือได้ 74 ห่วง

แถว 14: k74

แถว 15: k1, k2tog, k1, k2 tog, k62, k2tog, k1, k2tog, k1 (turn) => ปล. จะลดห่วง2 ห่วง ในแต่ละข้าง; นับห่วงที่เหลือได้ 70 ห่วง

แถว 16: k70

แถว 17: k1, k2tog, k1, k2 tog, k58, k2tog, k1, k2tog, k1 (turn) => ปล. จะลดห่วง2 ห่วง ในแต่ละข้าง; นับห่วงที่เหลือได้ 66 ห่วง

แถว 18: k66

แถว19: k1, k2tog, k60, k2tog, k1 (turn) => ปล. จะลดห่วง2 ห่วง ในแต่ละข้าง; นับห่วงที่เหลือได้ 64 ห่วง

แถว 20: k64

แถว21 - 30: k64

ส่วนตรงขอบ และส่วนถักนิต จะวัดขนาดได้ 13 cm. ถ้ายังไม่ได้ก็ถักนิตต่อไปจนได้ขนาด

จากนั้น เปลี่ยนไม้นิตมาใส่ไม้นิตวงกลม ถ้าคนถักไม้นิตวงกลมอยู่แล้ว ให้ต่อเป็นวงกลม

รอบที่ 1 - 8 (=คือแถวที่ 31 - 38):ถัก k64 (~ จะวัดได้ 4 cm)

ลดส่วนบนของหมวก:

รอบ 9: (k6, k2 tog)* ทำซ้ำในวงเล็บ=> จะเหลือห่วงนับได้ 56 ห่วง
รอบ10: k56

รอบ 11: (k5, k2tog)* ทำซ้ำในวงเล็บ=> จะเหลือห่วงนับได้ 48 ห่วง
รอบ12: k48

รอบ 13: (k4, k2tog)*ทำซ้ำในวงเล็บ => จะเหลือห่วงนับได้ 40 ห่วง
รอบ 14: k40

รอบ 15: (k3, k2tog)*ทำซ้ำในวงเล็บ => จะเหลือห่วงนับได้ 32 ห่วง
รอบ16: k32

รอบ 17: (k2, k2tog)*ทำซ้ำในวงเล็บ =>จะเหลือห่วงนับได้ 24 ห่วง
รอบ 18: k24

รอบ19: (k1, k2tog)* ทำซ้ำในวงเล็บ=>จะเหลือห่วงนับได้ 16 ห่วง
รอบ20: k16

รอบ21: (k2tog)*ทำซ้ำในวงเล็บ =>จะเหลือห่วงนับได้ 8 ห่วงตัดไหม แต่ให้วัดได้ 15 ซม. แล้วสองใส่ห่วงที่เหลือมัดให้แน่น เก็บใหม่ แล้วเย็บ ขอบ และก็แต่งปลายหมวก ที่หูและ ยอดหมวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น