หมวกแบบง่าย

วิธีถักหมวกแบบง่าย


อุปกรณ์ : ไม้นิตตรง ขนาด 6mm.
ไหมพรม : Lion Brand – Homespun 1 กลุ่ม (ถักหมวกเสร็จประมาณ 1 ใน 3 ของกลุ่ม)
เริ่มต้นถักหมวกแบบง่าย ๆ กันได้เลย
แถวที่ 1 เริ่มต้น 84 ห่วง
แถวที่ 2-4 ถัก Knit อย่างเดียว .. ถักให้ได้ประมาณ 1.5-2 นิ้ว (เกิน 4 แถวก็ได้)
แถวที่ 5 ถัก Knit
แถวที่ 6 ถัก Purl
ถักซ้ำแถวที่ 5 และ 6 จนกว่าจะได้ประมาณ 5 นิ้ว ให้จบแถวสุดท้ายเป็น Knit ทั้งแถว
เรียกว่าแถวที่ 7 นะคะ (แต่จริง ๆ แถวที่สิบกว่า ๆ ยี่สิบ) ถัก Knit
แถวที่ 8 Knit แถวที่ 9 Purl
แถวที่ 10 Knit
แถวที่ 11 Purl
แถวที่ 12 Knit
แถวที่ 13-15 Knit
แล้วก็ถัก Knit ต่ออีกประมาณ 2 นิ้ว
แถวสุดท้าย ปิดงาน ปลดไม้ เหลือปลายไหมยาวหน่อยนะคะ จะได้เอามาเย็บ

งานที่จะได้จะเป็นแผ่นแบน ๆ วิธีการเก็บ เย็บงานจนเป็นหมวก
1. เย็บขอบข้าง ๆ เข้าหากัน หมวกจะเป็นเหมือนทรงกระบอกเปิดหัว เปิดท้าย
2. จับด้านหัว ให้เป็น จีบ 4 มุม ดูจากรูป
3. เย็บติดกันเฉพาะตรงกลางจีบ จะได้เป็นจีบที่ปลายเปิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น